Tessera

Kognitívny aj motorický rozvoj vďaka hre

Hra je úžasným vynálezom. Od samotného detstva sa s ňou stretávame. Už vtedy rozvíjajú naše schopnosti. Sú to najmä kognitívne, vo veľa prípadoch aj motorické. Vďaka nim pracujeme so svojím vnímaním, posilňujeme rýchlosť svojho reakcií, sledujeme kontrast, máme prvý kontakt s materinským či aj cudzím jazykom. Pre malé dieťa je to prvý kontakt s realitou hravou formou. Snaží sa napodobňovať reálny svet a ako sa v ňom správať. Deti na to prísť samy, až potom budú schopné byť v interakcii hry s ostatnými osobami. Staršie deti majú radosť z pohybových hier, hlavne keď sú neposedné, tak ich energiu zúžitkujú takýmto spôsobom. 

 hra v lístí

Bábiky, knihy, situácie, spoločenské hry, hlavolamy, plyšové zvieratá… 
Hry nás nútia využívať všetky svoje zmysly, najmä zrak, sluch ale aj hmat. Výnimkou nie je ani chuť, veď aj kuchárska relácia o súťažení je formou hry. Z tohto vyplýva, že hra môže byť aj sociálna záležitosť, vďaka ktorej si budujeme vzťahy. Zažívame odľahčenie situácie, zábavu a tvoríme si nezabudnuteľné zážitky. Veľmi rozšíreným sú aj samotné zbierky postavičiek, digitálnych hier. 

postavička na hranie

Pozitívny vplyv má aj na naše duševné zdravie. Je vhodnou formou oddychu, ak sa to nepreháňa. To sa najmä týka videohier. Zízanie na obrazovku vyčerpáva a v konečnom dôsledku má aj menej negatív než pozitív, ak strácame veľa času, ktorý môžeme využiť aj produktívnejšie. Ak hráme v zdravej miere, môžeme sa veľa naučiť. Nie je nezvyčajné, že deti, ktoré sledujú dialógy v cudzej reči, získavajú pasívnu slovnú zásobu, vďaka ktorej potom dosahujú lepšie výsledky pri samotnej výuke jazyka. Používajú ho ľahšie aj v praxi. 

Hry majú svoje miesto na trhu. Nie sú veľmi populárnymi iba u detí, ale aj u kategórií vyššieho veku. Niektorí dospelí ľudia sa radi pravidelne vracajú k spomienkam práve prostredníctvom hry. Pre nich sú určené aj samotné kategórie hier, je z čoho vyberať! 

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén