Tessera

Chcete si založiť alebo kúpiť firmu? Skúste ready-made

Ak sa pohybujete alebo ste sa v minulosti pohybovali na trhu s predajom firiem a nejakú z nich ste si chceli kúpiť, je možné a vlastne dosť isté, že hlavne pri súčasných ponukách ste sa stretli aj s pojmom ready- made. Tieto predstavujú výhodu v tom, že sa založili pre to, aby sa už prichystané mohli predávať záujemcom- ktorí na takejto kúpe ušetria čas so zakladaním vlastnej firmy a skrátia si takisto zdĺhavé byrokratické postupy. V realite sa tak čo najskôr môžu venovať svojmu obchodovaniu a nie úradným pohľadávkam (ktoré sú pri založenej ready-made vybavené).

Administratívna práca

Všetko je pripravené

Ide o obchodné spoločnosti, ktoré sú v rámci svojich vybavených postupov a podnikateľskej formy rovnaké ako iné firmy, najčastejšie majú formu spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.). A dajú sa kúpiť už „ready“, teda prichystané- sú zapísané v Obchodnom registri a bolo pri nich splatené základné imanie, čo je faktor, ktorý môžete zvážiť, ak vás zaujíma predaj sro cena. A v mnohých prípadoch je pre podnikateľa výhodou, ak je už táto firma zaregistrovaným platcom DPH.

  • Sú oprávnené sa právne zaväzovať a vykonávať obchodné činnosti.
  • Záujemcovi sa takáto predzaložená eseročka predá v podobe prevedenia obchodného podielu na jeho osobu.
  • Na zápis uskutočnenej zmeny sa potom podá návrh, zmena sa po krátkej chvíli oficiálne zaeviduje do Obchodného registra.

Papierové peniaze a mince

Z uvedených skutočností teda vychádzajú tieto výhody ready-made:

Založenie firmy, teda jej zápis do Obchodného registra, sprevádza pomerne veľa administratívnych poriadkov a každý z nich pritom zaberie svoj čas. Základom je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, lenže následne napríklad aj potreba zaevidovať adresu sídla spoločnosti, súhlas so zápisom od správcu dane, pridelenie živnostenských opatrení a podobne.

  • S predzaloženou ready-made firmou si ušetríte veľa administratívnych záležitostí.

Kúpa spoločnosti sa možno zdá drahšia, ako jej založenie, no treba zobrať do úvahy napríklad aj fakt, že pri týchto založených je už splatené základné imanie.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén