Tessera

Platón a dualizmus?

Odvolávajúc sa na staroveké zdroje, sa odhaduje, že Platón sa narodil v Aténach, iné zdroje uvádzajú aj ostrov Aigína, okolo roku 427/428 pnl. V detstve sa mu dostávalo vynikajúceho vzdelania, začal aj literárne tvoriť. Vo svojich 20-tich rokoch stretol Sokrata, ktorý jeho myslenie zmenil. Prestal sa venovať literárnej tvorbe a dal sa na dráhu filozofa. Po stretnutí so Sokratom, Platón zmenil nielen svoje myslenie, ale aj spôsob života. K filozofii sa dostal pri hľadaní spravodlivosti a odpovede na otázku, ako sa mohol Sokrates stal vynikajúcim filozofom, keď bol len „obyčajným“ remeselníkom a on ako jeho žiak je aristokratom.

filosofie

Jeho filozofia vychádzala z Pytagorovho učenia, zaujímal sa o problematiku, čo je vo svete večné a nemenné, a tak sa dostal k teórii existencie dvoch svetov, dnes nazývaným Platónov dualizmus,ktorý znamenal obrovský pokrok v západoeurópskom myslení.

Platónov dualizmus vychádzal z dvoch odlišných svetov, ktoré mali rôznu filozofiu a opierali sa o autorove teórie vnímania.

1. Svet vnímaný zmyslami
2. Svet ideí

Z hľadiska filozofie je Platón známy hlavne svojimi gnozeologickými názormi a postojmi k štátu. Platón ako filozof sa hlási k idealistom, o gnozeológii hovorí, že materiálny svet nie je možné spoznať na základe zmyslov, lebo tie nás klamú. Priblížil to na príklade ponorenej palice do vody, ktorá sa len javí ako zlomená, ale v skutočnosti nie je. Svet zmyslovo vnímateľný Platón vnímal ako nedokonalé bytie, v ktorom všetci žijeme.

Ako súvisí Platónovo vnímanie ideí so štátom a jeho zriadením? Platón totiž aj štát vnímal ako ideálny svet, v ktorom by malo vládnuť dobro. Tak ako duša človeka má tri časti, aj v spoločnosti by mali existovať tri rozdielne triedy hierarchie, ktoré by mali byť v harmonickej rovnováhe. Platón videl rozloženie spoločnosti nasledovne:

1. Vládcovia: trieda zodpovedajúca rozumovej časti, podľa jeho filozofie by vládcovia mali byť filozofi.
2. Strážcovia: trieda určená na to, aby bojovala.
3. Pracujúci:trieda určená na výrobu spotrebných statkov, ktoré sú nevyhnutné pre spoločnosť.

socha

Platón pri budovaní štátu pripisuje prvoradý význam už pri výchove detí.Podľa jeho názoru, by sa deti mali oddeliť od rodičov už od narodenia a do veku 18 rokov by sa mali spoločne vzdelávať. Výchovu si predstavuje ako vedenie detí k zásadám, ktoré predstavujú zákon. Už od detstva je nutné deti viesť k dobrosti a už od útleho veku im vštepovať ideály a túžby stať sa dokonalým občanom. Len vtedy môže vzniknúť ideálny štát s ideálnym panovníkom.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén