Tessera

Ready made: Eseročky na predaj

Na trhu s firmami sa stále častejšie stretávame s ready made s.r.o., ktoré svojim budúcom majiteľom prinášajú niekoľko sympatických výhod. K tým najznámejším výhodám sa radí časová úspora a vo všeobecnosti krátky čas, za aký sa dá v takomto prípade s firmou rozbehnúť podnikanie.

V prípade ready made spoločností vo svojej podstate kupujete už hotovú, pripravenú firmu. A to z dôvodu, že pri týchto eseročkách už bolo zaplatené základné imanie (v minimálnej výške 5 000 eur), majú pridelené IČO a DIČ, sú registrovaným platcom DPH, majú pridelené niektoré z najčastejších predmetov podnikania a základom je, že sú zapísané v Obchodnom registri.

Muž zapisuje poznámky

Najčastejšie teda ide o obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli založené za účelom predaja. Väčšinou ich zakladajú firmy, ktoré majú skúsenosti s predajom obchodných spoločností, aby touto cestou klientom uľahčili a urýchlili štart podnikania. Pod takto založenou s.r.o. si tak môžete predstaviť predzaložený podnikateľský subjekt, s ktorým sa nikdy nepodnikalo. Teda aspoň tak znie oficiálna charakteristika ready made s.r.o., čiže čerstvo založených obchodných spoločností určených na predaj.

Tieto spolocnosti na predaj 41business sú zapísané v Obchodnom registri a zaregistrované na daňovom úrade a bola pri nich splatené základné imanie. Predpripravené eseročky, ktoré urýchlia začiatok podnikania.

Takéto spoločnosti s ručením obmedzeným sa podnikateľovi predajú v momente, ako sa na neho prevedie ich obchodný podiel. Podnikateľ sa potom stáva konateľom existujúcej spoločnosti, s ktorou sa môže pustiť do svojich zamýšľaných podnikateľských aktivít.

Podanie rúk

Ako už niekoľkokrát odznelo, najväčšou prednosťou ready made s.r.o. je rýchlosť celého postupu vedúceho k tomu, aby sa záujemca stal konateľom s.r.o. V prípade zakladania zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným, čiže jej zápisu do Obchodného registra, by podnikateľ mohol čakať celý mesiac. Konateľom ready made s.r.o. sa môže stať záujemca prakticky okamžite po jej prevode.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén