Tessera

Wi-fi sa zrýchľuje a zdokonaľuje. Čo nás čaká o pár rokov?

Pred dekádou rokov sme za pokrok považovali káblové pripojenie na internet, ktoré spojilo náš počítať s online svetom. V súčasnosti sú to hlavne smartfóny, tablety a bezkáblové pripojenie k wi-fi. Prakticky dodnes je však zastávaný názor, že ak sa k modemu pripojíte káblom, internet vo vašom zariadení bude dosahovať vyššiu rýchlosť. Nezabúdajme však, že v súčasnosti je vecou záujmu predovšetkým praktická „wifina“, pričom s káblami sa dnešná generácia už zapodievať nechce.
Forma pripojenia sa snaží hľadieť na tieto faktory a prakticky je známe, že wi-fi pracuje na svojej rýchlosti, respektíve že táto forma sa vyvíja a poskytuje stále vyššiu rýchlosť. V blízkej budúcnosti navyše môžeme očakávať radikálnejšie zmeny vpred, či už z hľadiska podstaty využitia wi-fi alebo dosahovanej rýchlosti pripojenia.Symbol wi-fi.png

  • Karty zamieša najmä technológia internet vecí a fakt, že bezdrôtové pripojenie sa stane neodmysliteľnou súčasťou bežných praktických činností súvisiacich nielen s prehliadaním webu, ale tiež s funkciou domácností, podnikov, firiem, či verejných služieb.

Taká bežná domácnosť bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti fungovať vzájomným online diaľkovým prepojením. Prakticky už dnes je pre viaceré elektro-spotrebiče základom rozoznať wi-fi.
Zo súčasného pohľadu je bezdrôtová wi-fi pomerne spoľahlivým a veľmi rozšíreným nástrojom k prenosu súborov, zdieľaniu dát a surfovaniu po nete. Nová a aktuálna verzia s názvom Wi-fi 6 je takmer o 40 % rýchlejšia od tej pôvodnej, ktorá sa používala pred vyše piatimi rokmi.Káblové pripojenie k modemu.jpg
V roku 2024 by sme však mali byť zoznámení s novou verziou, a to Wi-fi 7, ktorá z hľadiska rýchlosti poskytne už značne inovovaný princíp. Minimálna rýchlosť prenosu má byť podľa všetkého 1Gb/s, pričom maximálna dosiahne 30 Gb/s, čo je z dnešného pohľadu ako sci-fi, avšak dosť reálne a dostupných je čoraz viac informácií, ktoré túto teóriu podporujú.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén