Tessera

História informatiky

Postupom času bolo možné spracovať informácie rafinovanejším spôsobom. Veľkým míľnikom bolo vytvorenie písma. Záznam znakov umožnil konzervovať informácie exaktnejšie a neskreslil pri tom ich vlastnosti. Prenesená informácia mala väčšiu hodnotu. Médium tejto formy prenosu sa neustále vyvíjalo (vyvíja?). Prvotné prostriedky boli triviálne: kameň, hlinené tabuľky… O niečo vyššie sa objavovali papyrus, pergamen, papier, ktoré spôsobili výrazný rozdiel rýchlosti prenosu informácie. Správcovia informačných technológií tej doby – pisári – mali obrovskú cenu. Konzervovaná informácia naberala na hodnote. 

Proces spracovania a využívania informácií v čo najvernejšej podobe bol v centre diania. Potreba predať ďalej novozískané poznatky naberala na obrátkach s rozširovaním vedomostí ľudstva. Vynálezy ako doskotlač, pečatidlá či razidlá posúvali šírenie poznatkov vpred. V tej dobe novoskonštruovaná kníhtlač bola obrovským posunom. Predávanie informácií sa opäť zrýchľovalo. 

 dokumenty na založenie s.r.o

V ďalšej histórii sa začali vyvíjať technológie, ktoré najprv nemuseli vyzerať ako nápomocné pre rozvoj prenosu informácií. Prístroje sa zdokonaľovali a tým rástli možnosti ich využitia. Revolúcia so sebou priniesla telegraf, ktorý umožnil rýchly prenos informácií na veľkú vzdialenosť. V tomto období sa ľudstvu po prvý krát podarilo preniesť zvukovú stopu. Táto forma spracovania informácie bola fenoménom a ďalším skokom v predávaní informácie. Prvým mediátorom bol telefón. Rádio predsavuje ďalšieho nástupcu v zdieľaní informácie v podobe zvukového záznamu. Samozrejme prenos audio záznamu nezastal pri týchto dvoch zástupcoch. 

Bez likvidácie

Vývoj spracovania a prenosu informácií čo najvernejšie pokračoval v podobe vzniku prvých televízorov. Technika umožnila prenos obrazu. Vlastnosti informácií sa tak lepšie zachovávali počas prenosu. Televízory nezostali poslednými zariadeniami v revolúcii prenosu informácií a hranica sa dnes posúva rýchlejšie ako kedykoľvek v histórii. 

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén