Tessera

Čo je to informatika?

Takmer všetci ľudia si pod pojmom „informatika“ predstavia miestnosť plnú blikajúcich prístrojov – počítačov, monitorov a klávesníc. Táto predstava nie je úplne mylná – často sa informatika totiž študuje ako súčasť počítačových vied a informačných technológií – no rovnako často sa v týchto oboroch stretnete aj s matematikou, či fyzikou. Známy informatik a zakladateľ informatickej teórie hľadania najkratšej cesty, Edsger W. Dijkstra, povedal: „Informatika nie je o počítačoch viac ako je astronómia o teleskopoch.“ Počítače a zariadenia sú v informatike nástroje zrýchľujúce a uľahčujúce proces spracúvania informácií. Počítačom ako prístrojom sa osobne venuje počítačová veda, computing science.

podmienky sro

Informatika sama o sebe študuje a získava, spracováva (prekladá, či transformuje), uchováva, organizuje (a zároveň vytvára štruktúry na organizáciu), rozširuje a prenáša informácie – štruktúry, správanie a interakcie ako prirodzených, tak aj umelo vytvorených systémov. Teda, je to veda zaoberajúca sa štúdiom informácií a ich automatickým, algoritmickým spracovaním.

Rovnako ako napríklad biológia či chémia sa informatika ako veda v rámci štúdia svojho oboru zaoberá rôznymi predmetmi, podľa ktorých sa ďalej delí na disciplíny, a to teoretické, teoreticko-aplikované, aplikované, hraničné a technické.

statistika

Medzi teoretické disciplíny informatiky radíme hlavne diskrétnu matematiku, vrátane kombinatoriky, tvroby algoritmov, teórie vypočitateľnosti, a tak ďalej. K teoreticko-aplikovaným možno priradiť štúdium konkrétnych, už existujúcich algoritmov, programovacích jazykov a distribuovaných systémov. Aplikované informatické vedy sú “zodpovedné” za všetky technologické vymoženosti, s ktorými sa denne stretávame a využívame ich – informačné systémy (napríklad univerzít), operačné systémy zariadení, databázy. Technické informačné vedy prevádzajú myšlienky teoretickej informatiky a aplikovanej informatiky do formy. Technická informatika realizuje architektúru informačných systémov. Ku hraničným disciplínam radíme tie, ktoré hraničia s inými vedami – bioinformatika, medicínska informatika, A.I. (artificial intelligence alebo umelá inteligencia),…

1.6/5 - (7 votes)

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén