Tessera

Priblíženie teoretickej informatiky

Teoretická informatika sa venuje hlavne skúmaniu logiky a tvorbe efektívnych algoritmov a pozoruje princípy a zákonitosti štúdia informácií. Aj preto vo svojej podstate je a bude stále aktuálna – na rozdiel od aplikovanej informatiky, ktorá sa deň odo dňa mení. Treba však uviesť, že s postupom času, pokrokmi v oblasti aplikovanej informatiky (vývojom technológií), kvôli stále komplikovanejším počítačom a prístrojom sa teoretická informatika neustále rozvíja a používa čoraz abstraktnejšie výrazy.

predaj sro

Cieľom teoretickej informatiky je skúmať možnosti analýz a spracovávania informácií, ich ukladanie, vytváranie a zdokonaľovanie kódovacích jazykov a metód na prácu s informáciami. Zaoberá sa štúdiom času, priestoru, dynamiky a komunikácie prístrojov. Vždy hľadá najefektívnejšie riešenie pre prenos čo najväčších dát a ich analýz. Poznatky teoretickej informatiky sú ďalej využívané všetkými disciplínami informatiky. S algoritmami a kódmi vytvorenými teoretickými informatikmi sa stretávame denne – pri používaní mobilných telefónov, počítačov či iných zariadení, v zdravotníctve, vo verejnej doprave,…

Vedné podoblasti teoretickej informatiky zahŕňajú mimo iné teóriu zložitosti, teóriu formálnych programovacích jazykov a ich sémantiku, či diskrétnu matematiku (kombinatoriku, teóriu grafov, matematickú logiku). 

images

Teoretická informatika je vlastne matkou pre všetky ostatné disciplíny informatiky. Z jej princípov, výpočtov a teórií čerpajú aplikovaná informatika, ako aj technická informatika a samozrejme aj hraničné informatické vedy. Bez jej prínosov by sme sa ako ľudstvo nikdy nedostali tam, kde sme. Nemohli by sme komunikovať naprieč celým svetom v priebehu pár sekúnd, nebolo by možné zachraňovať životy (nielen ľudské) v takej mierke ako môžeme dnes, neboli by sme schopní tvorby architektonických umeleckých diel ako je napríklad Burdž Kalífa. Teoretická informatika a jej dcérske odbory nám nielen zlepšujú kvalitu života, ale nám ho aj denne predlžujú a umožňujú nám prežívať zázraky, ktoré by si v minulosti bolo možno len ťažko predstaviť.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén