Tessera

Keď je vhodné zlikvidovať spoločnosť

V niektorých prípadoch, a nie je ich málo, je skrátka lepšie alebo dokonca nutné s určitou rozbehnutou podnikateľskou činnosťou skončiť. Takýto osud konkrétneho podnikateľského projektu sa dá niekedy už dlhší čas očakávať (ak sa v podnikaní nedarí) alebo príde naopak náhle pod vplyvom neočakávaných faktorov a situácií. Z toho teda vyplýva, že podnikateľ sa pre zrušenie firmy môže rozhodnúť sám, alebo mu je toto rozhodnutie nariadené súdom. V realite sa teda k zrušeniu môže rozhodnúť na základe nízkej prosperity a bankrotu, alebo je k ukončeniu činnosti donútený súdom.

Podpis dokumentu

Ako sa dá ale firma zrušiť?

K absolútnemu zrušeniu jej činnosti a k úplnému vymazaniu z Obchodného registra slúži likvidácia sro postup. Toto je spôsob, vďaka ktorému sa firma nadobro odstráni z OR SR, zruší sa jej činnosť a spolu s tým aj povinnosti a záväzky, ktoré sa k prevádzke obchodnej spoločnosti vzťahujú.

Existencia firma sa nezruší lusknutím prsta

Pretože ako zrejme viete, existencia eseročky nekončí tým, že sa jej podnikateľ prosto prestane venovať. To by sa prestal venovať jej činnosti, no v očiach štátnych orgánov a daňových kontrolórov by stále existovala. V takomto prípade sa môže predať, zlúčiť s inou spoločnosťou alebo ako odznelo- musí sa zlikvidovať. Zlikvidovať znamená- vysporiadať sa s pracovnými a obchodnými zmluvami, s obchodnými partnermi a s ostatnými spoločníkmi. Majetok eseročky sa spravodlivo rozdelí medzi spoločníkov a vybavia sa všetky pozostalé záväzky a pohľadávky.

Podpis zmluvy

Je odporúčané, aby vám s krokmi pri likvidácii pomohli odborníci na túto tému. Najčastejšie sú to firmy, ktoré sa zaoberajú zakladaním a predajom spoločností, ktoré vo svojich službách ponúkajú aj likvidáciu. Ako viete, jednoduchý nie je ani proces pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným a s jej zápisom do OR SR. Podobne komplikované je teda aj vymazanie firmy z Obchodného registra.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén