Tessera

Informačné technológie a budúcnosť

Zaznamenávanie, spracovávanie a sprostredkovávanie dát, ktoré nám informatika poskytuje by sa dali označiť ako základ budúcej spoločnosti. Ten, kto má prístup k informáciám, má totižto aj moc a človek odjakživa prahne po moci. Dostupnosť informácií ponúka ľahké nadobudnutie moci všetkým, ktorí by sa k nej inak nedostali. To môže mať blahodarné, avšak aj katastrofálne následky.

ZI

Dokonalý informačný systém v rukách osvieteného vedenia spoločnosti by umožňoval reagovať na potreby obyvateľstva na všetkých úrovniach.
V poľnohospodárstve by priniesol možnosť plánovaného hospodárstva na základe záznamov o tržbe a dopyte, čo by obmedzilo plytvanie potravinami.

V zdravotníctve sa ponúka dnes toľko skloňovaná digitalizácia, spočívajúca v zavedení jednotnej karty pacienta, do ktorej by mali prístup jeho ošetrujúci lekári. Tým by zmizla nutnosť neustáleho opakovania anamnézy a lekárom zaťaženým byrokraciou by konečne odľahlo. Vďaka tomu, by sa mohli sústrediť na poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti.
Komplexný systém zbierania dát dopravy by s pomocou výpočtovej techniky umožnil autonómne riadenie dopravy, vrátane osobných automobilov. To by so sebou prinieslo elimináciu zbytočných dopravných nehôd spôsobených ľudským faktorom a tiež zvýšenie spoľahlivosti transportných služieb.

graph-3033203_640

Takmer vo všetkých oblastiach súvisí využitie informácií s obmedzením slobody, a to síce môže priniesť spoločnosti celý rad benefitov, ale za cenu nedôvery k držiteľovi informácií. Predstava fungovania justície v štáte, ktorý starostlivo zbiera dáta o svojich občanoch je takmer dystopická. Rovnako ako aj ich využitie vo finančníctve. Mohlo by samozrejme dôjsť k úplnému potlačeniu kriminality a korupcie, k likvidácii čierneho trhu a prerozdeleniu finančných prostriedkov do miest, kde sú potrebné. Ale toto je pravdepodobné skôr menej ako viacej.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén