Tessera

Moderná starostlivosť o kanalizačné potrubie.

Problémy s kanalizáciou v obytných zónach miest patria k najnepríjemnejším problémom každého majiteľa takéhoto objektu. Tieto problémy sú veľmi nepríjemné aj z toho pohľadu, že prichádzajú často veľmi neočakávane, pretože nikdy nevidíme stav nášho potrubia schovaného kdesi pod zemou. No dnes už existujú aj nástroje, ako havarijným stavom s odpadovým potrubím môžeme jednoducho predchádzať.

kanalizácia

Firmy zaoberajúce sa čistením kanalizácie dnes poskytujú komplexné služby týkajúce sa kondícii našich odpadových potrubí. Prepchávanie potrubia, ktoré znemožňuje prechod odpadu je asi najznámejšou činnosťou podobných firiem. No okrem toho už niektoré moderné firmy poskytujú svojim klientom aj monitoring a trasovanie potrubia. Spomínanej prevencie sa týka hlavne moderný monitoring potrubia, ktorý dokáže odhaliť aj tie najmenšie problémy vo vašom potrubí. Kamerový systém zavedený do kanalizácie dokáže odhaliť nebezpečné nánosy na stenách potrubia kanalizácie, rôzne praskliny a trhliny, alebo aj zalomenia časti potrubia. Veľmi časté sú najmä u starších kanalizácii problémy spôsobené prerastaním koreňov do potrubia, kedy už je potrebná aj samotná výmena časti kanalizácie.

kanalizácia

Pri budovaní nových stavieb alebo častých rozkopávkach je potrebné určiť, kde sa potrubie presne nachádza. Je to spôsobené chýbajúcou projektovou dokumentáciou, a to hlavne u starších objektov. Vtedy je rozkopanie okolia značne rizikové, pretože nevieme určiť trasu potrubia. Vtedy nastupujú pracovníci spoločnosti AB-krtkovanie, ktorí dokážu veľmi presne lokalizovať a trasovať potrubie nachádzajúce sa hlboko pod zemou. Takýmto trasovaním pomocou modernej techniky sa určí nielen presná trasa, ale aj hĺbka daného potrubia. A je to určite lacnejší a sofistikovanejší spôsob hľadania trasy potrubia ako keď sa to niekomu „podarí nájsť“ bagrom pri výkopových prácach.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tessera

Šablona od Anders Norén